Pozyskanie oraz obróbka map

Pozyskujemy różnego typu mapy dla przygotowywanych lub prowadzonych projektów inwestycyjnych. Nasi eksperci wspierają inżynierów z organizacji naszych klientów w pozyskaniu odpowiednich dla przygotowywanej dokumentacji projektowej map. Mogą to być mapy satelitarne, topograficzne, ewidencyjne. Dokonujemy konwersji pomiędzy układami współrzędnych Wspierając inżynierów dostarczając wymagane źródła mapowe umożliwiamy im koncentrację na ich celach technicznych oraz osiągnięcie wymaganych terminów.

Mapy ewidencyjne dla inwestycji infrastrukturalnych

Wykorzystanie plaów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym

Pozyskiwanie sekcji map topograficznych dla inwestycji liniowych