Oddziaływanie na środowisko

Wdrożenie optymalizacji tras w organizacji skutkuje zmniejszeniem ilości tras oraz pokonywanych przez pojazdy kilometrów a tym samym zmniejszeniu ulega ilość emitowanego dwutlenku węgla CO2 przez samochody. Firmy podejmujące tego typu działania zmniejszają swój udział w globalnym efekcie cieplarnianym. Pomagamy firmom określić wielkość oddziaływania ich floty na środowisko oraz określamy wielkość oszczędności w zakresie zmniejszonej emisji CO2 po wdrożeniu optymalizacji tras. Dystrybucja towarów przy osiągnięciu mniejszej całkowitej ilości pokonywanych kilometrów przez pojazdy wpływa również na mniejsze zużycie pojazdów i tym samym zwiększa długość okresu czasu użytkowania pojazdów. Mniejsze zużycie części eksploatacyjnych i zamiennych ma również pośredni wpływ na środowisko.

ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA

Jednym z głównych rezultatów osiąganych w ramach optymalizacji tras jest zmniejszenie zużycia paliw płynnych. Każdy wzrost ceny paliw przekłada się na wzrost cen towarów gotowych dlatego zmniejszenie zużycia jest z jednym z ważniejszych celi kierowników flot samochodowych. Optymalizacja tras realizowana przez naszych specjalistów wpisuje się w to oczekiwanie. Rok 2011 jest kolejnym rokiem wzrostu cen ropy jako rezultat niestabilnej sytuacji międzynarodowej w krajach wydobywających ropę naftową. Należy sie spodziewać dalszego wzrostu cen paliw co będzie mieć negatywny wpływ na gospodarkę oraz sytuacje ekonomiczną wielu firm. Biorąc to pod uwage optymaliacja tras dystrybucji i wynikające z tego oszczędności moga być dla wielu firm koniecznym wyborem dla pozostania na rynku w trakcie zaostrzającej sie walki konkurencyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Odpowiedzialność ekologiczna w zakresie emisji CO2 nie jest już jedynie pustym sloganem. Obecnie ulegają zmianom oczekiwania opinii społecznej, klientów i polityków. Wyrazem tej zmiany jest niedawna propozycja Komisji Europejskiej, która planuje wprowadzić z początkiem 2014 r. zaostrzone zasady dotyczące emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów dostawczych . Według harmonogramu, po upływie dwóch lat od wspomnianej daty, samochody dostawcze zarejestrowane w UE nie będą przekraczać emisji 175g CO2/km, a do 2020 roku próg ten obniży się do 135 g CO2/km. Propozycje te zostały oparte na obecnie obowiązujących w Europie ustaleniach dotyczących emisji CO2 w przypadku samochodów osobowych.