Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Pozyskujemy wymagane przez Klientów dane włączając migrację danych pomiędzy systemami.
Nasi specjaliści posiadają obszerne doświadczenie zdobyte w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych w różnymi systemach informacji przestrzennej jak Geomedia, ESRI, GE Smallworld, Oracle Spatial, AutoCAD Map i wielu innych. Dzięki zróżnicowanym projektom wykonywanych dla wielu branż (ochrona środowiska, gaz, telekomunikacja, energetyka, wodociągi) posiadamy wiedzę merytoryczną umożliwiającą zrozumienie kompleksowych zagadnień technicznych i problemów przed którymi stają pracownicy firm kluczowej infrastruktury sieciowej. Wiedza ta umożliwia osiąganie porozumienia ze specjalistami działów technicznych organizacji. Spółka InnovaGTech pozyskała do współpracy specjalistów i ekspertów, którzy pracowali w firmach: CRITIGEN – jednej z największych prywatnych firm świadczących usługi geoprzestrzenne, CH2MHILL – jednej z największych światowych firm zarządzających projektami inżynieryjnymi czy firmy INFORMER z branży IT, opracowującej i wdrażającej rozwiązania klasy ERP dla spółek gazowych w Polsce. Połączone doświadczenie naszych specjalistów stanowi unikalną ofertę skierowana do spółek sieciowych oraz firm inżynieryjnych.

MIGRACJA DANYCH
Zakres usług migracji danych obejmuje: skanowanie papierowych map, kalibrację, wektoryzację rastrów, paszportyzację na podstawie dostarczonych danych technicznych. Jednym z ważniejszych aspektów migracji jest jakość danych. Każdy system GIS jest tak dobry jak dobre są dane, które posiada. W projektach migracji danych wykorzystujemy system zapewnienia jakości umożliwiający sprawdzanie spójności danych, zapobieganie redundancji danych oraz zabezpieczenia przed utratą danych. Posiadamy wdrożone procedury kontroli migrowanych danych polegające m.in. na sprawdzaniu wybranych losowo próbek danych w ramach dostawy paczki danych. W przypadku odnalezienia błędów w testowanej próbce w ilości większej od ustalonego wspólnie z klientem akceptowalnego poziomu następuje zwrócenie całej paczki danych do poprawy. Po poprawie następuje ponowna kontrola jakości i akceptacja zmigrowanej paczki danych.
USŁUGI DORADZTWA – SYSTEMY GEOPRZESTRZENNE
Jesteśmy firmą niezależną od dostawców komercyjnych platform GIS co umożliwia nam udzielanie wsparcia naszym Klientom w zakresie doradztwa i analiz w wyborze systemu GIS oraz dokonywaniu zmian w już posiadanych aplikacjach. Wielokrotnie obserwowaliśmy współpracując z klientami, że dostawcy oprogramowania (producenci) koncentrują zwykle swoje działania na sprzedaż jak największej ilości sztuk danego typu oprogramowania ponieważ od tego zależy ich przychód i marża. Model ten pomija rzeczywiste potrzeby operatora infrastruktury sieciowej. Będąc firmą niezależną od dostawców proponujemy klientom m.in wykorzystywanie systemów opartych na platformach Open Source. Jednym z popularnych systemów, z których korzystamy w naszej działalności jest oprogramowania MapServer oraz system GRASS.