MONITORING POJAZDÓW GPS

Dostarczamy system monitoringu GPS eTrack oparty na najnowocześniejszych technologiach informatycznych. Zapewniamy lokalizatory GPS sprawdzonych, dużych producentów polskich i zagranicznych. Jesteśmy producentem oprogramowania monitoringu i dlatego możemy zapewnić dostosowanie aplikacji do potrzeb Klienta. Instalacja lokalizatorów GPS w firmie może ograniczyć koszty transportowe o nawet 30%.
Czytaj więcej…

 

INTELIGENTNY TRANSPORT

Optymalizacja tras pojazdów dystrybucji zwiększa efektywność operacyjną firm wykorzystujących samochody użytkowe w swojej działalności o 10-30% na kosztach transportu. Zmniejszeniu ulega ilość nadgodzin, pokonywanych kilometrów, ilość emitowanego CO2. Poprawie ulega jakość obsługi klientów, planowanie oraz harmonogram pracy kierowców. Jest możliwe wykonywanie analiz scenariuszy działań w ramach planowanie strategicznego.
Czytaj więcej…

 

POZYSKANIE ORAZ OBRÓBKA MAP

Udzielamy wsparcia pracownikom firm projektowych i inżynieryjnych w ich codziennych obowiązkach. Organizujemy zasoby mapowe oraz dostosowujemy je do kolejnych etapów procesu projektowego. Klienci mogą skoncentrować swoje działania w swojej specjalizacji, pozostawiając pozyskanie i obróbkę odpowiednich map ekspertom GIS. Przygotowujemy portale mapowe dla wizualizacji informacji procesu proejktowego
Czytaj więcej…