Zwrot z inwestycji (ROI)


Inwestycje w usługi optymalizacji tras transportu charakteryzują się szybkim zwrotem kapitału. Usługa jest skierowana do firm wykorzystujących pojazdy w działaniach operacyjnych. Celem wdrażania usługi jest uzyskanie bezpośrednich oszczędności kosztowych w transporcie, które są odczuwane przez firmy już pierwszego miesiąca po wdrożeniu. Okres zwrotu z inwestycji zawiera się od jednego do kilku miesięcy w zależności od typu firmy.
Wdrożenie usługi optymalizacji tras jest poprzedzone analizą stanu istniejącego. Trasy istniejące są wprowadzane do systemu i obliczany jest koszt dystrybucji będący wartością wypadkową oszczędności w całkowitej ilości przebywanych przez pojazdy kilometrów oraz spalanego paliwa. Symulacja stanu istniejącego jest niezbędna do obliczenia kosztów transportowych dystrybucji do porównania z obliczonymi w wyniku optymalizacji nowymi trasami.
Większość projektów rozpoczynamy od usługi pilotażowej. Projekt pilotażowy jest wykonywany na reprezentatywnej części sieci dystrybucji firmy Klienta. Ważne aby projektem wstępnym objąć wszystkie trasy pojazdów obsługiwane przez jeden magazyn – np jeden region geograficzny. Z naszego doświadczenia w realizacji tego typu projektów wynika, że wybór jedynie 2-3 tras nie umożliwi przedstawienia oszczędności.
Większość projektów po etapie pilotażowym jest realizowana w okresach rocznych co umożliwia gwarancję dla klienta niskiej stałęj opłaty ryczałtowej. Takie podejście ma zasadniczą zaletę polegającą na braku konieczności angażowania większych środków przez firmę klienta na starcie projektu. Stała opłata abonamentowa umożliwia w pierwszych miesiącach od startu projektu, finansowanie dużej części miesięcznych opłat z osiąganych w wyniku wdrożenia usługi oszczędności.