Oszczędności operacyjne

Wykonywanie optymalizacji tras transportu umożliwia osiągnięcie oszczędności na całkowitych kosztach transportu w zależności od typu, skali oraz branży w której działa firma. Wielkość możliwych oszczędności często zawiera się w przedziale od 10% do 30% całkowitych kosztów transportu. Wyniki te są osiągane bez względu czy transport jest wykonywany bezpośrednio przez pracowników firmy pojazdami firmowymi czy pojazdy należą do firm trzecich (outsourcing transportu).