Satysfakcja klientów

Czy Państwa klienci są zadowoleni z usług?

InnovaGTech pomaga poprawiać obsługę klientów dostarczając narzędzia informatyczne oraz projektując i wprowadzając zmiany w istniejących procesach biznesowych. Jednymi z najczęstszych powodów obniżania jakości obsługi klienta w sektorze usług są ludzie i procesy.
Zastąpienie pracownika w przypadku jego nieobecności zwykle stwarza ryzyko dla jakości pracy oraz terminowości zleconych zadań. Może to mieć konsekwencje w obniżeniu zadowolenia klientów które budowane jest długo i tym samym obniżenia przychodów firmy

Optymalizując trasy dla Klientów zapewniamy odpowiedni poziom komunikacji i raportowania jako część wdrażanych zmian w organizacjach. Dostarczane raporty przedstawiające na mapach nowe trasy, zapewniają przejrzyste informacje umożliwiające przekazanie trasy nowym pracownikom bez potrzeby ich długotrwałego uczenia. Raporty są przygotowane wspólnie z Klientem aby dopasować zestaw informacji do specyficznych potrzeb organizacji klienta.