Kontakt

InnovaGTech Sp. z o.o.
ul. Malborska 96
30-624 Kraków
Tel.: +48 12 623 03 80
fax.: +48 12 292 5835
NIP: 679-30-47-470 / REGON 121339302
KRS 0000365337 / Kapitał zakładowy 5.000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

biuro@innovagtech.pl
www.innovagtech.pl